Bra förslag från Söderenergi


Karin Medin på Söderenergi och Gustav Melin på Svebio lägger fram ett förslag som borde ha genomförts för 20 år sedan. Elcertifikatsystemet styr i dag fel och borde förändras så att det premierar hushållning med effekt. “En första åtgärd, som snabbt borde realiseras, är att reformera elcertifikatsystemet. Istället för att enbart styra mot energisystemets ena dimension – att leverera elenergi, måste det också styra mot den andra dimensionen – förmågan att leverera effekt.”

+ There are no comments

Add yours