Boverket: Bostadspriserna har gjort det lönsamt att bygga i hela Stockholm


Boverket släppte precis sin marknadsrapport för mars 2015. Man konstaterar att tidigare låga nybyggande beror på att exploatörerna inte kunnat göra attraktiva vinster, men att man nu kan tälja guld över hela Stor-Stockholm. Så länge man bygger bostadsrätter. Som illustration har man ett antal kartor i rapporten, där slutsatsen är kartor över Tobinskvoten, dvs betalningsvilja dividerat med byggkostnad. Där kvoten är som högst i centrala Stockholm får exploatörerna upp till 268% vinster på nybyggnationen, dvs man säljer för 3 680 kSEK det exploatören byggt för 1 000 kSEK.

+ There are no comments

Add yours