Bostadsrättspriser 1970 – 2014


Nedan följer en snabb uppdatering av utvecklingen för bostadsrättspriserna i landet som helhet. Detta utgår från Boverkets Bo Hanssons historiska siffror och har lagt på utvecklingen för 2014, hämtat från Mäklarstatistik.

+ There are no comments

Add yours