Bostadsminister Kaplan: Regeringen saknar bostadspolitik och tänker inte skaffa någon


Bostadsminister Kaplan meddelar i en intervju med Public Service/SVT att Sveriges regering saknar bostadspolitik och inte heller tänker skaffa någon dito anpassad till behovet. Redan utifrån tidigare prognoser tänker regeringen sig att det ska byggas 200 000 bostäder för lite fram till år 2020. Boverkets prognos på bostadsbehovet fram till 2020 är 460 000 nya bostäder, men regeringen tänker bara låta det byggas 250 000, ett glapp på 210 000 bostäder. Behovet av 92 000 bostäder om året i fem år gällde innan den sk flyktingkatastrofen gjorde att Sverige nu tar emot ca 1 000 asylsökande om dagen, eller en årstakt på 365 000 om man inte gör något åt detta, eller om strömmarna ökar ytterligare.

+ There are no comments

Add yours