Bosättningsbaserade förmåner


Läser i Folkbladet om en asylsökande som av förvaltningsrätten blivit beviljad försörjningsstöd. Detta trots att hen uppehåller sig illegalt i landet. Om domen skulle stå sig talar de mesta för att regeringen kommer att svara med förändrad lagstiftning. Däremot är domen ett intressant exempel på att bosättningsprincipen småningom hamnar i konflikt med principerna om fri rörlighet i EU.

+ There are no comments

Add yours