Bör jag vaccinera mig


Vaccinfrågan diskuteras hetare än någonsin och vi som är tveksamma till det hela blir allt mer inträngda i ett hörn. Det som lyser med sin frånvaro är en diskussion om hur man överhuvudtaget ska resonera, både som individ och som medmänniska, till vaccinet. Här kommer ett sådant resonemang.