Bombad demokrati


Det verkar vara ett oundvikligt faktum att allt strävar efter att utvecklas och expandera. Inte bara den egna kroppen och personen är stadd i förändring. Det verkar också finnas ett samband mellan expansion genom hårt arbete och expansion genom bekvämt stillasittande.