Bokföringsknep bakom svensk BNP-tillväxt


Svensk BNP-tillväxt fortsätter att ligga på de högsta nivåerna sedan 2011. Men både offentlig och privat konsumtion haltar, medan den stora tillväxtfaktorn stavas det bokföringstekniska knepet tjänsteexport, som betyder att ett svenskt dotterbolag utomlands säljer varor till ett trejde land, men det hela bokförs som en handelstjänst i svensk BNP. BNP-tillväxten på fyra kvartal var 3,9% enligt gårdagens rapportering från SCB. Hushållens konsumtion steg bara med 2.8%, förvisso ändå över gränsen för högkonjunktur om 2,0%, men alltså lägre än landets totala bokföringsmässiga BNP-tillväxt. Hushållen är alltså ett sänke i svensk ekonomi…

+ There are no comments

Add yours