Bo Rothstein om tillitens betydelse


Lyssnar på Bo Rothsteins föredrag om den sociala tillitens betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Mycket intressant föredrag. I korthet är Rothsteins tes att kvaliteten i den offentliga förvaltningen är avgörande för den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land. Detta är förstås inte förvånande. Förvånande är däremot att Ardalan Shekarabi är den första minister som på allvar för in den diskussionen i politiken.

+ There are no comments

Add yours