Blir det här slutet för Uber och AirBNB?


Läser lagtexten i regeringens utredning om kränkande uppgifter på nätet. Och det slår mig att nättjänster som Uber och AirBNB sannolikt redan i dag är olagliga. För det går förvisso att lämna uppgifter om att en taxikonsument eller hyresgäst varit otrevlig. Men vad händer om man lämnar uppgift om att hen inte betalat för sig? Får då har ju hyresgästen eller taxikonsumenten begått ett brott. Och som det står i förslaget till ändring i brottsbalken, 5 kap 1 §: “Den som lämnar uppgift om att någon är brottslig eller en annan nedsättande uppgift om någon döms, om uppgiften var ägnad att skada anseendet hos den som uppgiften avser, för förtal till böter.”

+ There are no comments

Add yours