Bisarra jämförelser i migrationsdebatten


Om du vill göra ett inlägg i en politisk debatt men saknar förmåga till eller intresse för att föra fram sakpolitiska argument och konkreta fakta, finns det flera vägar att gå. Du kan använda en klassisk halmgubbe och gå till attack mot sådant som din motståndare över huvud taget inte stå för. Detta är ganska populärt och tämligen effektivt eftersom många ändå inte tar sig tid att sätta sig in i båda sidors argument. Du kan också göra bisarra jämförelser i ett försök att förminska din motståndares sak. Och du kan slutligen “tala från hjärtat”, göra känslomässiga utspel som känns “genuina” och inte upplevs som ett dugg mindre sanna än den mest sakliga avhandling, detta eftersom vi som bekant lever i den nya sköna postmoderna världen där alla har rätt till sin egen sanning.

+ There are no comments

Add yours