BIS: KPI-deflation är inte ett problem


Centralbankernas samarbetsorgan, Bank of International Settlements (BIS), skriver i en rapport att KPI-deflation inte är ett problem. Problemet är kreditdriven tillgångsinflation. Exakt det vi upplever i Sverige just nu, vilket visar att Sveriges Riksbank är helt fel ute när de via kreditdriven tillgångsinflation försöker bekämpa KPI-deflationen. Rapporten heter The costs of deflations: a historical perspective och hittas här.

+ There are no comments

Add yours