Bevara oss från fastighetsskatten


Ekonomer skolade i neoklassisk tradition, den som helt dominerar ekonomskrået i dag, ser på ekonomin och dess aktörer med en ofta orimligt förenklad utgångspunkt. Det är välinformerade och rationella aktörer med konsistenta preferenser som befolkar samhället. Inte individer med olika viljor över tid och med allt annat än perfekt information, som också styrs av annat än rationella överväganden.