Bevara freden


Invandringsfrågan har polariserat Sverige. Människor som förut var vänner har plötsligt blivit fiender. Ett intensivt hat har växt fram mellan meningsmotståndare. Den ena sidan kör ständigt över den andra, och den andra svarar med hotbrev. Båda företeelserna är främmande för ett civiliserat samhälle, och kommer i förlängningen att leda till det fredliga samhällets undergång.

+ There are no comments

Add yours