Behovet av ökad koldioxidskatt


I samma nummer av Entreprenör där jag fått in min debattartikel om det falska klimathotet, finns en artikel om klimatsmarta företag som går i bräschen för minskade utsläpp. I pappersupplagan finns en graf som visar hur höga koldioxidskatterna är i olika länder. Men den finns inte med i nätupplagan, trots att eller möjligen just för att den kastar ett helt annat ljus över frågan. Därför återger jag den här.

+ There are no comments

Add yours