Bättre liten herre än stor dräng


Jag var i helgen på besök i Göteborg. Det var ett antal myndigheter som berättade för landsbygdpopulasen hur de hade tänkt att vi ska organisera den fiberutbyggnad på landsbygden som staten och EU är med och finansierar, så att våra nät passar in i deras sätt att styra och organisera livet på landsbygden. Nej, de uttalar det inte så tydligt, men det är ändå omisskänligt.

+ There are no comments

Add yours