Bästa sättet att hantera flyktingkatastrofen är att avskaffa euron


Jag tillhör i de allra flesta fall kritikerna av EU-centralisering. Enligt min mening bör EU inte bli en finanspolitisk union. Inte heller vore det en fördel med gemensamma minimilöner. Sedan finns det vissa frågor som är gemensamma. Eftersom EU-medborgare fritt kan röra sig mellan olika länder blir det orimligt att vissa länder vägrar att ta emot personer som ändå på ett eller annat sätt kommit hit – medan andra länder, som Sverige, tar ett oproportionellt stort ansvar.

+ There are no comments

Add yours