Bara lite kort om energiproduktion under klimathotets bila.


Som jag skrivit om tidigare har Englands regering beslutat sluta subventionera landbaserad vindkraft. Nu sjunker investeringarna i landbaserad vindkraft även i Tyskland, 33% ner första halvåret i år. Branschföreträdarna försöker hålla skenet uppe och menar att nedgången kommer efter ett rekordår 2014 och att 2016 också kommer att bli bra, eftersom många vill skynda att investera innan subventionerna minskar 2017. Men man kräver också mer subventioner som kompensation för att naturvården utesluter vissa områden från nya verk.

+ There are no comments

Add yours