Banverkets och Vägverkets efterföljare har problem


Ska bli intressant att läsa utredningen som Sveriges Television rapporterar om. Antar att det rör sig om Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02). Offentlig upphandling är ett extremt viktigt område att utveckla. Däremot ska man inte se det som en fråga om huruvida verksamheten ska bedrivas i privat eller offentlig regi. Den kommer sannolikt även framgent att bedrivas privat, men med offentlig översyn. Om det är något som brister är det förmodligen den offentliga översynen.

+ There are no comments

Add yours