Banksystemet är inte stabilt


I skuggan av alla andra händelser hamnar oron på obligationsmarknaderna i Europa. Marknaden spekulerar i om Deutsche Bank kommer att klara av att betala tillbaka sina lån. Situationen är i grunden helt absurd – det spekuleras alltså i om en av EU:s största banker, i unionens starkaste ekonomi, kan betala tillbaka sina lån! Före detta vd:n för Morgan Stanley försäkrar att banken säkert kommer att få statligt stöd om det krisar till sig – hur han nu kan veta det. Samtidigt lever banker i Italien och Spanien i en zoombietillvaro.

+ There are no comments

Add yours