Både Ryssland och Förenta staterna tycks röra sig mot fascism


När jag tidigare kritiserat NATO:s expansion i Östeuropa blev jag beskylld för putinism. Man associerade dessutom min ortodoxt kristna konfession till en annan politisk åskådning än den jag verkligen tror på. Som ortodox kristen behöver man givetvis inte ha en viss politisk åskådning. Jag kan utan bekymmer vara frihetlig och ortodox kristen samtidigt.
Som libertarian är jag motståndare till auktoritära och totalitära politiska system och ideologier.

+ There are no comments

Add yours