Avtal ska hållas


Där rök Bromma. Flygplatsens slogan “Bromma ligger bättre till” bör nog snabbt bytas ut mot “Bromma ligger illa till”. Men det är svårt att ha några mer principiella synpunkter på saken. Annat än att det nog kostar stockholmarna pengar och att värdet av flygplatsen som bostadsområde är betydligt mindre än värdet av flygplatsen som flygplats.

+ There are no comments

Add yours