Avskaffa religionsfriheten


En sådan uppmaning som att avskaffa religionsfriheten låter naturligtvis barock, ja nästan blasfemisk i vår sekulära och upplysta samtid.