Av ungdomsjobben blev det endast ett


När regeringen strök den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar ersattes detta med sk traineejobb, som skulle ge 32 000 ungdomar jobb. Public Service/SVT rapporterar nu att det än så länge har blivit exakt ett traineejobb (och nej, det är inte någon i regeringen). Som kompensation för den garanterat högre ungdomsarbetslösheten, som högre arbetsgivaravgift för unga innebär (när konjunkturen viker) skulle 32 000 nya traineejobb skapas. Regeringen var alltså tydlig med att slopandet av lägre arbetsgivaravgift leder till arbetslöshet, och att man därför skulle ordna traineejobb inom t ex vård och omsorg.

+ There are no comments

Add yours