Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Det behöver svida att betala skatt

Har du besökt England eller USA på sistone? I så fall har du möjligen drabbats av den ovälkomna insikten att siffran på din middagsnota inte överensstämmer med siffran som stod i menyn. Skillnaden är inte till din fördel.

Samhällsdebatt är så mycket mer än partipolitik

I en konspirationsteoretisk text på vänstersajten Politism skriver dess chefredaktör Eric Rosén att högern mobiliserar inför valet och anger som exempel på denna föreställda upprustning bland annat Timbros återlansering av Smedjan och Timbro medieinstitut. Det finns dock skäl att ta påståendet med en nypa salt.

Staten förlorar kapprustningen mot de kriminella

På bara några år tycks verksamhetsutvecklingen inom området vardagsbrottslighet ha tagit snabba steg framåt. Från en situation som i dag tycks närmast idyllisk, där en mindre andel av ett relativt homogent samhälles medborgare hamnade på fel sida av lagen och valde att försörja sig på inbrott och stölder i mestadels oorganiserade verksamheter, har vi hamnat i ett läge där vardagskriminalitet bedrivs alltmer professionellt.

Gruppvåldtäkterna är ett eldprov för rättsstaten

Medan medierna valt att fokusera på övergrepp och tafsande svinpälsar på kulturinstitutioner och i maktens korridorer, har en annan verklighet omsider trängt igenom bruset. Den efter hand uppmärksammade gruppvåldtäkten i Fittja, som polisen väntade nästan ett år med att utreda med hänvisning till resursbrist, väckte till slut en helig vrede när förundersökningsprotokollets alla vedervärdiga detaljer blev kända. Ännu större blev vreden när de misstänkta gärningsmännen försattes på fri fot.

Judehatet måste stoppas, oavsett avsändare

I fredags samlades hundratals demonstranter i Malmö, förevändningen var USA:s aviserade ambassadflytt från Tel Aviv till Jerusalem. Måltavlan var dock vare sig USA eller staten Israel. Måltavlan var judarna. Det var judar som demonstranterna skanderade att de skulle skjuta. Det var judar som skulle drabbas av den intifada som demonstranterna påstod sig utlysa från Malmö.

De gröna gräver sin egen grav

Slits i stycken. Miljöpartiet förlorar väljare åt alla håll och ser ut att hamna under riksdagsspärren.

Miljöpartiet ser ut att hålla på att utradera sig självt. Tre och ett halvt års experimentverkstad både i riket och i det röd-grön-rosa-styrda Stockholm ser enligt SCB:s stora partisympatiundersökning ut att löpa mot sitt slut. Landets skattebetalare, demokrater och trafikanter ser därmed ut att kunna andas ut. Ett känslostyrt aktivistparti hör inte hemma på maktens taburetter.

LAS skyddar sexförbrytarna

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hävdade häromdagen att färre skulle våga anmäla sexuella trakasserier på jobbet om LAS avskaffades. I verkligheten är det precis tvärtom. Snarare skyddar LAS dem som begår sexuella övergrepp.

Lagen om anställningsskydd, LAS, gör det nämligen extremt svårt för arbetsgivaren att säga upp personer som beter sig illa på arbetsplatsen. I princip krävs att den anställde stjäl från arbetsplatsen och tas på bar gärning för att det ska vara saklig grund för att bli av med personen.

Makten framför allt

Vilhelm Moberg ska ha beskrivit Socialdemokraterna som ett idéparti med två idéer: att ta makten och att behålla den. Den som kan sin 1900-talshistoria är varse hur väl partiet lyckats leva upp till dessa grundläggande värden. Den som följt den sittande regeringens piruetter inom framför allt migrationspolitiken har på nära håll kunnat studera hur denna typ av nihilistisk maktutövning ser ut.

Gräset är grönare för den som lider av kronisk smärta

Andreas Thörn är förlamad, rullstolsbunden och lider av kronisk smärta. För att slippa tunga smärtstillande läkemedel började han odla cannabis. Det fungerade och han slapp smärtan för ett tag. Sedan kom rättsväsendet honom på spåret. I måndags dömdes han i högsta domstolen för ringa narkotikabrott.

Ännu ett tendentiöst haveri av SVT

I söndags sände Svt:s ”Dokument utifrån” en dokumentär om medborgarlön, ett system där ett ovillkorade bidrag betalas ut till invånarna i ett land. Dokumentären är inköpt från Tyskland, men idén är uppenbarligen mycket lockande för SVT. Det finns ingen annan förklaring till att public service sänder vad som i princip är en politisk propagandafilm. Inte en enda kritisk röst hörs i filmen.

EU missar alla varningstecken om den sociala pelaren

Den federalistiska iver som nu gör sig gällande i Bryssel är bara en av flera anledningar att följa veckans europeiska toppmöte i Göteborg mycket noga. Mötet har det ”Sociala Europa” som förtecken och har lanserats som ett prestigeprojekt av såväl den svenska regeringen som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Sverige är ett skattehelvete

Efter SVT:s ”avslöjande” om människors lagliga skatteplanering, famlade regeringen efter opportunistiska repliker. Bland annat föreslog finansminister Magdalena Andersson höjda skatter – på Malta. Ett märkligt utspel, eftersom hon inte har något med Maltas skattetryck att göra, och förslaget knappast ur ett opinionsbildande perspektiv kan ha verkat aptitligt för landets politiker.

Svensk skola: bra på folkuppfostran, sämre på kunskap

Svensk skola misslyckas på de flesta punkter. Eleverna har dåliga kunskaper, lärarna får ingen respekt, skolmiljön är inte sällan otrygg och pedagogiken usel. Universitetslektorer larmar med regelbundna mellanrum om hur deras studenter efter tolv år i skolan fortfarande inte har de kunskaper i sitt modersmål som krävs för att tillägna sig en högre utbildning.

Kurslitteratur ska inte könskvoteras

”Ingen kurslitteraturskommitté i världen kan tvinga mig att undervisa på Judith Butler om jag inte vill”, skriver universitetslektorn Erik Ringmar. Om det bara vore så väl.

Gör inte skolbarn till integrationspolitiska redskap

Fattigdomen fördrages med jämnmod då den delas av alla, så lyder den ökända sentens som formulerades av socialdemokraten Ernst Wigforss i en riksdagsmotion 1928. Den ringar in en av socialismens mest centrala och förödande tankefigurer: det viktiga är inte att människor ges möjlighet att förbättra sin situation, det viktiga är att alla har det lika, även om det innebär lika dåligt. Vilken typ av samhällen som växer fram ur detta synsätt har vi sett åtskilliga prov på under 1900-talet.

Kvällspressen och kårandan

Kvällstidningarnas krishantering i spåren av den våldtäktsanklagade Aftonbladetmedarbetaren tar sig allt mer besynnerliga uttryck. En av dem som ryckt ut i ett tappert försök att rädda kvällspressens skamfilade rykte är Expressens kulturchef och ställföreträdande utgivare Karin Olsson, som bland annat angriper min ledare i Smedjan där jag kritiserade kåranda och dubbla måttstockar i kvällstidningsjournalistiken.

Staten ska inte driva på urbaniseringen

Det påstås att Sverige är ett av världens mest urbaniserade länder och urbaniseringen fortsätter än i dag. Merparten av urbaniseringen i vårt land ägde dock rum under 1900-talets första årtionden. De demografiska förändringar vi ser i dag handlar framförallt om att städerna växer. Avfolkningen av landsbygden har däremot nästintill avstannat.

Förtroendet för kvällspressen är förbrukat

Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén slår fast en viktig publicistisk princip i ett inlägg på bloggen Aftonbladet Inifrån, med anledning av att en av tidningens mest profilerade medarbetare anklagas för våldtäkt från flera olika medieprofiler.

”Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som dömer. Det är viktiga principer i en rättsstat”, skriver Olsson Olsén som motivering till att tidningen vare sig namngivit eller kommenterat anklagelserna, trots att de är på snart sagt allas läppar.