Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Alkoholskatt för finansministerns skull

Vi vet alla att vi i Sverige betalar väldigt höga priser för alkohol. På Systembolaget är över hälften av priset skatt: 20 procent moms och 32 procent punktskatt. Köper man sprit hamnar tre fjärdedelar av pengarna i statens ficka. Bara på själva alkoholskatten tjänade staten förra året 14,4 miljarder kronor.

Makten över media

När statliga Telia förvärvar Bonniers TV-verksamhet, inklusive TV4 blir den statliga dominansen inom etermedia kompakt. Nu vet vi dock inte ännu om affären blir av. Det hela kräver att konkurrensmyndigheter godkänner affären som enligt planerna ska slutföras under andra halvåret 2019. Skulle den gå igenom är det dock djupt problematiskt för de svenska mediekonsumenterna, men också för det öppna demokratiska samhället.

Staten ska inte välja vinnare

Medan politiker och opinionsbildare talar om att förändra världen gör entreprenörer det i praktiken. Ny teknologi uppfinns och gammal teknologi förbättras för varje dag som går. På så sätt har vi fått effektivare, billigare och miljövänligare teknologier på snart sagt alla områden.

Kollektivtrafikhaveriet beror på decennier av felaktig politik

I fredags stängdes de två mest centrala pendeltågsstationerna i huvudstaden, Stockholm City och Odenplan, mindre än ett år efter att de invigdes. Orsaken var att rulltrapporna visat sig vara farliga att färdas i. Detta upptäcktes när en av de långa och branta rulltrapporna plötsligt började skena i fel riktning. Det var ett under att ingen av de tjugo personer som stod i rulltrappan, bland annat en gravid kvinna, skadades allvarligt.

När det brinner i knutarna är brandbekämpning en tidsfråga

Årets skogsbränder ser ut att bli kostsammare för samhället än den stora branden i Västmanland 2014. Det brinner mer och på fler håll i Sverige än vad det gjort på många år. Huvudorsaken till ökningen är torkan, som också avsevärt försvårat släckningsarbetet. Den övergripande trenden är dock att skogsbränderna minskar i Sverige över tid, både till antalet och vad gäller nedbrunnen yta. På sjuttiotalet brann det betydligt mer än vad det gör i dag och går man ännu längre tillbaka, till trettiotalet, hörde bränder av årets kaliber till vanligheterna.

Den moraliska plikten att betala kontant

Förra veckan blev en rullstolsbunden man lämnad vid vägkanten i värmländska Ekshärad. Han hade beställt färdtjänst, men eftersom han enbart hade kontanter att betala med ville inte färdtjänsten köra honom. I stället blev han stående i timmar, tills en förbipasserande såg honom ”hälften livlös och alldeles täckt av mygg” och hjälpte till.

Lockelsen i att tvinga sin vilja på andra

Varför söker så många politiska lösningar på problem som egentligen inte borde ha med politiken att göra? Svaret är att det endast är staten som ger människor laglig rätt att tvinga sin vilja på andra människor utan deras medgivande. Det är därför staten är ett så attraktivt redskap för människor som vill “förändra samhället”, alldeles oavsett om de som lever i det har efterfrågat detta. För oss övriga finns skäl att ständigt påminna oss om riskerna med att lägga för mycket makt i händerna på politiska makthavare och tjänstemän.

Förarlösa bilar och slutet för autonomin

Ordet bil är en förkortning av automobil, en sammansättning av orden autos (själv) och mobilis (rörlig). Sedan bilen först började tillverkas i slutet av 1800-talet har den varit just det: ett redskap för självständig rörlighet.

Det är totalitärt att flytta makt från familjer till staten

Liberalism är ett av dessa många begrepp som på senare år tänjts och sträckts i alla tänkbara riktningar, blekts och vattnats ur så många gånger att det numera tycks kunna betyda lite vad som helst. Oftast syftar det, likt ”demokrati”, på sådant som sagespersonen gillar, men sådant vederbörande inte gillar stämplas som ickeliberalt.

Hanteringen av asylsökande visar regeringens inkompetens

Beslutet att bevilja asyl för 9 000 asylsökande utan asylskäl har hanterats oprofessionellt. Lagbestämmelserna är tillkomna i stor hast och utan tillräcklig beredning. Lagrådet har, tillsammans med en överväldigande majoritet av de remissinstanser som trots den förkortade remisstiden har yttrat sig, avstyrkt lagändringarna. Ändå har en starkt politiserad majoritet i riksdagen mot bättre vetande fastställt dem. Det är oroande ur ett rent rättsstatligt perspektiv.

Uber bär inte skulden för taxiförares självmord

Nicanor Ochisor var taxichaufför i New York. På morgonen körde hans fru taxin, på kvällarna var det hans tur, fram till mars i år. Då hängde han sig i sitt garage. Han blev den fjärde taxichauffören att ta sitt liv på fem månader.

Folkhälsopolitik är folkförakt

Sverige är det femte mest auktoritära landet i EU vad gäller medborgarnas frihet att äta, dricka och röka tobak utan politiska påtryckningar – även känd som rätten till sin egen kropp – enligt förra årets Nanny State Index. Nyligen släpptes årets version, som granskar hur länderna röstar i Europaparlamentet. Sverige hamnar på en marginellt bättre sjätteplats, men det intressanta är hur många länder som tvärtom röstar på ett helt annat sätt i EU än hemma.

Rätten att bära skottsäker väst

Malmös problem med våld och gängkriminalitet har knappast undgått någon. Nyligen mördades fyra personer och ytterligare fyra skottskadades under loppet av en vecka. I början av året föreslog Socialdemokraterna i Malmö en åtgärd som väckte viss uppmärksamhet: att förbjuda civila att bära skottsäkra västar. I likhet med många andra initiativ angriper förslaget dock inte det faktiska problemet, bara symptomen.

Länkförbudet är ett lågvattenmärke för EU

Förra veckan röstade EU-parlamentets rättsliga utskott ja till kommissionens förslag om en ny upphovsrättslag. Förslaget kan bland annat, om EU-parlamentet som helhet röstar igenom det, innebära ett förbud mot länkar i sociala medier. Det som syns när man delar en länk på Facebook – rubriken, en bild och ett kort utdrag ur texten – ska nämligen räknas som upphovsrättsskyddat material, och de sociala medierna ska bli skyldiga att hindra det från att spridas.

Det kontantlösa samhället är en dystopi

Vad tänker du använda för betalmedel vid ett längre elavbrott? Har du tillräckligt med kontanter hemma eller har du någon plan för att börja handla med naturaprodukter vid en långvarig samhällskris där de elektroniska systemen ligger nere?

Vem behöver Socialdemokraterna?

De svenska Socialdemokraterna är Europas, förmodligen världens, mest framgångsrika socialdemokratiska parti. Partiet dominerade helt svensk politik under 1900-talet, endast besegrade av borgerliga konstellationer i fyra val sedan det andra världskriget.

Civilsamhälle på låtsas

Det finns ett motsatsförhållande mellan stat och civilsamhälle. Den förra lever på skatter och bygger på tvång. Det senare drivs av enskildas bidrag och engagemang, och bygger på frivillighet. I propositionen ”En politik för det civila samhället” fastslog regeringen 2009 uttryckligen att det civila samhället är en arena skild från staten (ironiskt nog, eftersom den sedan går vidare till att behandla det statliga stödet till denna arena):

Köp inte GOD/OND-skalans verklighetsbeskrivning

Miljöpartister intalar sig att de står för ett ”öppet och humant” samhälle, men är ofta de mest auktoritära i det politiska landskapet.

Inom statsvetarkretsar har det på senare år varit populärt att tala om den så kallade GAL/TAN-skalan, en tänkt konfliktlinje mellan olika typer av värderingskomplex som inte passar in på den traditionella höger-vänsterskalan över ekonomisk frihet. Det är lovvärt att samhällsvetenskapen försöker att komma i kapp samhällsutvecklingen och nyansera bilden av ett politiskt landskap i snabb förändring. Problemet är bara att skalan är felkonstruerad.

Riksrevisionen visar att kejsaren är naken

Jobblöften brukar vara paradnumret i varje valrörelse. Partierna har nya strategier för hur tiotusentals nya arbeten kan skapas, samtidigt som kompetensbristen i de allra mest personaltörstande branscherna avhjälps. När valet är vunnet kamoufleras sedan de nya jobbprogrammen i djungeln av andra Arbetsförmedlings-åtgärder, för att dölja de misslyckade fantasikalkylerna.

Diskriminering bortom kvotering

Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, är i Cannes tillsammans med gräddan av den internationella filmbranschen. Hennes budskap hem från den franska rivieran: Om knappt två år ska inte män längre kunna få marknadsstöd för sina filmer.

En budget som kan stå EU dyrt

Den svenska europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) brukar säga att ”det som är bra med EU är gratis och det som är dåligt är hur dyrt som helst”. Sällan har de orden känts så träffsäkra som när budgetkommissionären Günter Oettinger i går presenterade sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027. Trots att Storbritannien, vars bidrag motsvarat ungefär 13 procent av EU-budgeten, är på väg att lämna unionen är såväl kommissionen som Europaparlamentet överens om att EU:s budget ska öka.

Bevara oss från fastighetsskatten

Ekonomer skolade i neoklassisk tradition, den som helt dominerar ekonomskrået i dag, ser på ekonomin och dess aktörer med en ofta orimligt förenklad utgångspunkt. Det är välinformerade och rationella aktörer med konsistenta preferenser som befolkar samhället. Inte individer med olika viljor över tid och med allt annat än perfekt information, som också styrs av annat än rationella överväganden.

Andra avsnittet: Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagstiftning.

Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagar.

I andra avsnittet av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn vad som är poängen med att demonstrera på första maj. Är det verkligen rimligt att arbetarrörelsen har en egen helgdag? Och om de nu skall ha det, varför stal marxisterna dagen från anarkisterna?

Den permanenta revolutionen

Det lilla förortstorget omges av rätlinjiga block av samma typ som dominerar så många svenska städer sedan sex årtionden tillbaka. Arkitektens och samhällsplanerarens vision om det ideala samhället, gjutet i betong. Ett torg från den tid då den gamla arbetarrörelsens tro på bildning och förkovran som en väg till frihet och klassutjämning hade ersatts av den sociala ingenjörskonsten och tron på politikers och experters förmåga att tillgodose alla mänskliga behov.

Bidraget (nästan) ingen vill ha

På pappret lät det jättebra, för den som inte är insatt i bostadspolitik eller ekonomiska principer. Regeringen satsar 3,2 miljoner om året på att sponsra företag som väljer att bygga billigare hyresrätter.

Vem ska granska granskarna?

Källkritik och faktagranskning är en central del av det journalistiska arbetet. Helt grundläggande för att något skall kunna kallas seriös journalistik. Professionell faktagranskning och källkritik samt efterlevnad av de av branschen uppställda pressetiska reglerna har länge varit de traditionella mediernas USP (Unique Selling Point) gentemot nya uppstickare i form av medborgarjournalistik och så kallade alternativa medier. Av någon anledning tycks det gamla medieetablissemanget nu ha bestämt sig för att kasta denna fördel över ända.

Premiäravsnittet

I första avsnittet av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn turerna kring Svenska Akademien, identitetspolitiken som tagit plats i Nationalmuseums insynsråd, bristen på konflikter inom kulturpolitiken, varför det är bra med pessimism och hur glesbygdspolitik hänger ihop med metal. Tune in!

Sverige sviker sina vapenägare

”Man kan inte vara emot direktivet för att man är rädd för hur det ska genomföras i Sverige”, sade Anna Maria Corazza Bildt (M), vice ordförande i det utskott i Europaparlamentet som behandlade EU:s vapendirektiv.

Kvoteringsmisslyckandet som ingen kommer lära sig av

Från och med 2008 tvångsupplöser den norska staten börsnoterade bolag som inte har minst 40 procent kvinnliga styrelseledamöter. Tanken var att gynna kvinnors karriärmöjligheter (på bekostnad av deras manliga kollegors möjligheter och till priset av ett stort ingrepp i äganderätten). Man hoppades att den framtvingade kvoteringen skulle bli ett lockande exempel för andra delar av det norska samhället.

Givetvis ökade andelen kvinnliga ledamöter i de drabbade bolagsstyrelserna. Det är inte konstigt; nästan vilken åtgärd som helst är mer gynnsam för ett företag än att tvångsupplösas av staten.