Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Pentti Linkola – Can Life Prevail?

Den finske författaren och ekologen Pentti Linkola har gått bort, 87 år gammal. Linkola var en av vår tids mest kompromisslösa miljövänner, han gav upphov till ett betydande antal kontroversiella citat om allt från befolkningskrisen och modern teknologi till demokrati och invandring.

De äldre och undantaget

Vi finner då att vårt samhälle med Evolas begrepp är besatt av ”ekonomins demon”, ekonomi är viktigt. Har man ett kortsiktigt perspektiv betyder det att de äldre är en ”tärande” grupp, det är svårt att driva konsumtionssamhället med dem som motor. Att de byggt landet och ur ett längre perspektiv knappast kan ses som ”tärande” är inte intressant för ett samhälle som tänker ”just-in-time”, i ett evigt nu.

Morrissey – I Am Not a Dog on a Chain

Morrissey är en av vår tids stora popmusiker. Han slog igenom som frontman i The Smiths under 1980-talet, med vackra och vemodiga sånger, tvetydiga och intelligenta texter och radikala ställningstaganden vad gällde allt från djurrätt och konsumtionsmusik till det brittiska kungahuset. Morrissey är stolt över sina arbetarklassrötter samtidigt som han är en bildad och intelligent

George Fitzhugh – Cannibals All

Historien skrivs av segrarna, det innebär att många röster och intressanta sammanhang fallit i glömska. Ett exempel på det är sydstataren George Fitzhugh (1806-1881). Fitzhugh har beskrivits som sui generis, i en klass för sig. Han var en av de första som introducerade sociologin i USA

James LaFond – Taboo You

I tider då statens våldsmonopol allt oftare framstår som en potemkinkuliss bakom vilken anarko-tyrannins bistra realiteter döljer sig är det värdefullt att bekanta sig med det thumotiska perspektivet på samhället. Det thumotiska perspektivet är det realistiska där våldskapital, manligt samarbete och heder spelar viktiga roller.

Watership Down

Den långa flykten från 1972 tillhör vår tids klassiker, i gränslandet mellan djurfabel och epos skapade Richard Adams något på samma gång säreget och tidlöst. Berättelsen om kaninerna som flyr Sandlefordbosättningens undergång och söker ett nytt hem i en både främmande och skrämmande värld för tankarna till Aeneidens trojanska överlevare och Odysseus.

Asterix

”Det är år 50 f.K. och hela Gallien är ockuperat av romarna… Hela Gallien? Nej! En liten by, som befolkas av envetna galler, vägrar att ge upp.” Så inleds historien om Asterix och hans tappra galler, en historia som vid det här laget berättats i närmare fyrtio seriealbum och dryga dussintalet filmer.

Äcklet

Oavsett vilket antyder detta att när vi upplever att ”vänstern”, eller vad vi nu kallar den hegemona ideologins radikaler, ägnar sig åt äckligheter finns det en kärna av sanning i upplevelsen.

Genovese och slaveriet

En förvånansvärt stor andel av företrädarna för den genuina högern i USA har haft en bakgrund som marxister. Vi talar här alltså inte om ”konservatism”, ”liberalism”, ”vänster” eller andra mer känslostyrda och ahistoriska attityder utan specifikt om höger och marxism.

Maskulina och feminina stater

Mansdominerade stater har en konkurrensfördel i en värld där det finns både maskulina och feminina stater, vilket innebär att det i en värld av bara feminina stater förr eller senare kommer att uppstå maskulina stater som förr eller senare kommer att erövra eller konkurrera ut de feminina staterna.

Smart and Sexy

Numera hävdas det sällan öppet att män och kvinnor egentligen är identiska och att skillnader dem emellan beror på ”patriarkatet”. Men det är paradoxalt nog fortfarande utgångspunkten för den politik som förs, mer och mer så dessutom.

Den poetiska dimensionen

Marcuses mest användbara begrepp, den endimensionella människan, påminner oss om hur den moderna människan förlorat förmågan att uppfatta värdefulla dimensioner av verkligheten.

Pewdiepie mot simperiet

Det pågår idag en ständig kamp om språket. De inblandade försöker i foucauldiansk anda mynta nya begrepp för att stämpla beteenden och fenomen som problem, problem som sedan kan bekämpas och hanteras. Vissa av de inblandade har starka intressen bakom sig, deras språkpolitik är så att säga hegemon i akademi, kulturindustri och media.

Joker

En av 2019 års mest omtalade filmer var Joker av Todd Phillips, inte minst då den sågs som en film som bar på djupare mening än många andra ansamlingar av rörliga bilder. Joker har konsekvent tolkats som en film som säger något om vårt samhälle

Ellen Key

På kvinnodagen kan det vara av intresse att bekanta sig med författarinnan och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). Key var en inflytelserik och mångsidig person. Hon skrev bland annat ett stort antal böcker, introducerade kontinentala tänkare som Nietzsche och William Morris, och var med och grundade Svenska drägtreformföreningen.

Ellen Key

På kvinnodagen kan det vara av intresse att bekanta sig med författarinnan och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). Key var en inflytelserik och mångsidig person. Hon skrev bland annat ett stort antal böcker, introducerade kontinentala tänkare som Nietzsche och William Morris, och var med och grundade Svenska drägtreformföreningen.

Philip Cafaro om invandring, patriotism och natur

Djupekologi medför normalt en viss inställning till det goda livet, till moral och till konsumtion. Istället för att ha ligger fokus på att vara. Det blir tydligt även hos Cafaro, han har bland annat skrivit en bok om Thoreaus etiska filosofi. Något otidsenligt är hans användande av begreppen dygd och synd, kopplade till vårt förhållande även till icke-mänskligt liv.

Invasionen av barndomen

Sammantaget är det alltså en dyster bild antologins författare målar upp. Leksaker, TV, porr och musik framstår som trojanska hästar genom vilka kommersiella intressen invaderar och förstör barndomen.

James Burnham och kommunismen

Den historiska kommunismen tillhör som global rörelse det förgångna, men genom politiska och intellektuella miljöer, tankemodeller och emotionella komplex har dess arv förts vidare in i vår tid. Det kan därför vara av värde att bekanta sig med den gamla kommunismen.

Burnham och Västerlandets undergång

Under tidigt 1900-tal behärskade den västerländska civilisationen i praktiken världen, både geografiskt, ekonomiskt, politiskt och militärt. Därefter har världskrig, revolutioner och avkolonisering gradvis trängt tillbaka västerlänningarna, till dagens situation där processen fortsatt och de befinner sig på reträtt även i sina hemländer. Idag är det inte bara Västerlandet som är hotat av undergång utan själva de folkstammar som en gång gett upphov till det.

Arpi i borgerligt kammarspel

Arpi i borgerligt kammarspel ”Ivar Arpi talar ut om hoten från extremvänstern!  Köp era biljetter nu!” Betalväggsridån går upp framför prenumerantpubliken.  Nu blir det samhällskritiskt drama utifrån en etablerad ledarskribents personliga erfarenheter av vänsterextrem terror.

Schumpeter från höger

Schumpeter noterade här att en rationell inställning i kombination med bristfällig information mycket väl kan leda till sämre beslut än de som drivs av ”fördomar” och förknippas med ”låg IQ”.

Andrej Tarkovskijs filmkonst

Dagens människa med ett allt mer krympande uppmärksamhetsspann skulle förmodligen inte kunna sitta igenom den första timmen av en film regisserad av Tarkovskij utan att behöva sträcka sig efter mobiltelefonen, och det är någonting som smärtsamt tydligt reflekteras i den nutida filmbranschen med sönderklippta produktioner anpassade för en allt dummare publik

Richard Weaver – Idéer har konsekvenser

För Weaver spelade anammandet av sydstaternas kultur och normer en avgörande roll för det övriga USA:s framtid. Sydstaterna hade bevarat en antimaterialistisk civilisation som kunde revitalisera landet. Vi vet idag att så inte skedde.

Roosh råd till kvinnor

Roosh Valizadeh var under många år känd som en av de främsta ”pick up-artisterna”, genom böcker och artiklar lärde han män hur man attraherar kvinnor.

Roosh och otukten

Vill man identifiera hur samhället förändrats kan språkhistoria vara ett användbart redskap. Man finner då att en mängd ord fallit bort, och med dem den äldre svenska kultur de på gott och ont var en del av. Exempel på sådana ord är svärds- och spinnsida, hanrej, toffel, horbock, skörlevnad, oäkta, nucka, mesallians, vangifte och xantippa.

Vilhelm Moberg på Öppet arkiv

I dagens samhälle har underhållningsutbudet i form av serier, filmer och musik aldrig varit mer omfattande och lättillgängligt men samtidigt har det heller aldrig varit mer infekterat av subversiva politiskt-kulturella budskap som bör undvikas. Därför är det viktigare än någonsin att aktivt välja vilken kultur vi konsumerar

Scrutons konservatism är högerns enda förtjänst

Roger Scruton har lämnat oss. Förlusten är enorm. Att en tänkare som han kunde framträda under det nyliberala systemskiftets tid är i sig en tillräcklig förklaring av hur så många så länge kunde förbise detta skiftes problematiska dimensioner.

Roger Scruton och högkulturen

Igår gick den brittiske filosofen Roger Scruton bort. Han var en av den traditionalistiska konservatismens mest namnkunniga företrädare, han var också en av dess mest intelligenta och bildade representanter.