Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Pewdiepie mot simperiet

Det pågår idag en ständig kamp om språket. De inblandade försöker i foucauldiansk anda mynta nya begrepp för att stämpla beteenden och fenomen som problem, problem som sedan kan bekämpas och hanteras. Vissa av de inblandade har starka intressen bakom sig, deras språkpolitik är så att säga hegemon i akademi, kulturindustri och media.

Joker

En av 2019 års mest omtalade filmer var Joker av Todd Phillips, inte minst då den sågs som en film som bar på djupare mening än många andra ansamlingar av rörliga bilder. Joker har konsekvent tolkats som en film som säger något om vårt samhälle

Ellen Key

På kvinnodagen kan det vara av intresse att bekanta sig med författarinnan och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). Key var en inflytelserik och mångsidig person. Hon skrev bland annat ett stort antal böcker, introducerade kontinentala tänkare som Nietzsche och William Morris, och var med och grundade Svenska drägtreformföreningen.

Ellen Key

På kvinnodagen kan det vara av intresse att bekanta sig med författarinnan och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). Key var en inflytelserik och mångsidig person. Hon skrev bland annat ett stort antal böcker, introducerade kontinentala tänkare som Nietzsche och William Morris, och var med och grundade Svenska drägtreformföreningen.

Philip Cafaro om invandring, patriotism och natur

Djupekologi medför normalt en viss inställning till det goda livet, till moral och till konsumtion. Istället för att ha ligger fokus på att vara. Det blir tydligt även hos Cafaro, han har bland annat skrivit en bok om Thoreaus etiska filosofi. Något otidsenligt är hans användande av begreppen dygd och synd, kopplade till vårt förhållande även till icke-mänskligt liv.

Invasionen av barndomen

Sammantaget är det alltså en dyster bild antologins författare målar upp. Leksaker, TV, porr och musik framstår som trojanska hästar genom vilka kommersiella intressen invaderar och förstör barndomen.

James Burnham och kommunismen

Den historiska kommunismen tillhör som global rörelse det förgångna, men genom politiska och intellektuella miljöer, tankemodeller och emotionella komplex har dess arv förts vidare in i vår tid. Det kan därför vara av värde att bekanta sig med den gamla kommunismen.

Burnham och Västerlandets undergång

Under tidigt 1900-tal behärskade den västerländska civilisationen i praktiken världen, både geografiskt, ekonomiskt, politiskt och militärt. Därefter har världskrig, revolutioner och avkolonisering gradvis trängt tillbaka västerlänningarna, till dagens situation där processen fortsatt och de befinner sig på reträtt även i sina hemländer. Idag är det inte bara Västerlandet som är hotat av undergång utan själva de folkstammar som en gång gett upphov till det.

Arpi i borgerligt kammarspel

Arpi i borgerligt kammarspel ”Ivar Arpi talar ut om hoten från extremvänstern!  Köp era biljetter nu!” Betalväggsridån går upp framför prenumerantpubliken.  Nu blir det samhällskritiskt drama utifrån en etablerad ledarskribents personliga erfarenheter av vänsterextrem terror.

Schumpeter från höger

Schumpeter noterade här att en rationell inställning i kombination med bristfällig information mycket väl kan leda till sämre beslut än de som drivs av ”fördomar” och förknippas med ”låg IQ”.

Andrej Tarkovskijs filmkonst

Dagens människa med ett allt mer krympande uppmärksamhetsspann skulle förmodligen inte kunna sitta igenom den första timmen av en film regisserad av Tarkovskij utan att behöva sträcka sig efter mobiltelefonen, och det är någonting som smärtsamt tydligt reflekteras i den nutida filmbranschen med sönderklippta produktioner anpassade för en allt dummare publik

Richard Weaver – Idéer har konsekvenser

För Weaver spelade anammandet av sydstaternas kultur och normer en avgörande roll för det övriga USA:s framtid. Sydstaterna hade bevarat en antimaterialistisk civilisation som kunde revitalisera landet. Vi vet idag att så inte skedde.

Roosh råd till kvinnor

Roosh Valizadeh var under många år känd som en av de främsta ”pick up-artisterna”, genom böcker och artiklar lärde han män hur man attraherar kvinnor.

Roosh och otukten

Vill man identifiera hur samhället förändrats kan språkhistoria vara ett användbart redskap. Man finner då att en mängd ord fallit bort, och med dem den äldre svenska kultur de på gott och ont var en del av. Exempel på sådana ord är svärds- och spinnsida, hanrej, toffel, horbock, skörlevnad, oäkta, nucka, mesallians, vangifte och xantippa.

Vilhelm Moberg på Öppet arkiv

I dagens samhälle har underhållningsutbudet i form av serier, filmer och musik aldrig varit mer omfattande och lättillgängligt men samtidigt har det heller aldrig varit mer infekterat av subversiva politiskt-kulturella budskap som bör undvikas. Därför är det viktigare än någonsin att aktivt välja vilken kultur vi konsumerar

Scrutons konservatism är högerns enda förtjänst

Roger Scruton har lämnat oss. Förlusten är enorm. Att en tänkare som han kunde framträda under det nyliberala systemskiftets tid är i sig en tillräcklig förklaring av hur så många så länge kunde förbise detta skiftes problematiska dimensioner.

Roger Scruton och högkulturen

Igår gick den brittiske filosofen Roger Scruton bort. Han var en av den traditionalistiska konservatismens mest namnkunniga företrädare, han var också en av dess mest intelligenta och bildade representanter.

Det indo-europeiska Västerlandet

Under 1900-talet har Västerlandet gått från att bland västerlänningar och många andra betraktas som något självklart och positivt till att alltmer misstänkliggöras, dekonstrueras och angripas.

Det turbulenta 2020-talet

Oavsett vilket ser vi att status quo inte längre är hållbart, vad som än tar vid efter det kan vi redan nu se att det inte kommer överleva 2020-talet. Den ordning som är förknippad med liberalism och manageriella eliter tvingas nu möta sina inbyggda motsättningar vilka under 50 år vuxit från frön till jättar.

Rätten att bära vapen

De senaste åren har vi kunnat följa hur kriminellas illegala vapen använts i retoriken för att begränsa laglydiga medborgares rätt att äga vapen.

Panik i tomteverkstan

En modern svensk jultradition är den årliga julkalendern. Varje år bänkar sig generationer av svenskar tillsammans framför TV-apparaterna, följer olika julkalendrar och öppnar luckor.

Dissidenter och kommissarier

Att Joakim Lamotte höll på att lynchas förra veckan och fick sin utrustning stulen framför ögonen på polisen som inget gjorde är knappast något som bekymrar dem. Det tycker många ”kollegor” tvärtom är rätt åt honom, svikaren, och sannolikt inget Belinda lär ta upp i Opinion Live. Dissidenter finns i Kina och Eritrea. Inte här.