Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Lästips: Sailer och Sydafrika

Oroligheterna i Sydafrika under början av juli varade i mer än en vecka och krävde över 300 människoliv. Plundring, våldsamma konfrontationer och massdemonstrationer tycktes drabba landet lika oväntat som en blixt från en klar himmel.

Ghazalegate

I dagarna har polisen, twittraren och kändisen Nadim Ghazale hamnat i hetluften, detta efter att han som sommarpratare gjort gällande att ”är du vit, svensk, straight och man? Då är du redan inkvoterad. Grattis! Du fick den enklaste vägen.”

Xavier Naidoo och NWO

Prekära bryderier drabbar ett lokalt etablissemang när en av landets mest hyllade artister vänder sig mot flera av inslagen i den hegemona ideologin. En svårhanterlig faktor om artisten ifråga dessutom är rasifierad, en förmildrande om det rör sig om konspirationsteorier med begränsad koppling till partipolitisk opposition och begränsat folkligt stöd.

Nova Arminius – In the lack of god

Metal är på många sätt folkmusik för européer. Det blir inte minst uppenbart om man jämför med mycket av det som idag produceras och distribueras av kulturindustrin, ”we now have the misfortune of living in a vulgar and blatant age” som Cyril Scott uttryckte det.

”Att nämna det är att hata det”

När man försöker kartlägga den hegemona ideologin, inklusive dess omedvetna och mytiska aspekter, blir man snart varse att delar av terrängen utforskas på egen risk.

Belastningsdiskursen

Nyligen gick moderaternas partiledare Ulf Kristersson ut med att han såg invandringen som en belastning, ”både när det gäller kriminalitet, hedersproblematik, sociala problem och trångboddhet”. Detta efter att för mindre än ett halvår sedan ha kritiserat Jimmie Åkesson när denne sagt i princip samma sak

Den nya polisfrågan

Efter att en 33-årig polis och familjefar mördats i Göteborg har många människor reagerat med både sorg och vrede. Mordet sätter många negativa förändringar och decennier av vanstyre på sin spets, i ett land med en fungerande politik är det högst troligt att han fortfarande hade varit i livet.

Evola och maktens metafysik

Den italienska traditionalisten Julius Evola (1898-1974) är en av den moderna erans mest givande gestalter. Han lämnade efter sig ett flertal böcker och artiklar, alltid karaktäristiskt glasklara och lärda, om allt från bergsbestigning och magi till buddhism och kärlekens metafysik.

Fyra nivåer av Trollmyr

Det offentliga samtalet framstår allt mindre som samtal och allt mer som hårt regisserad teater eller lajvrollspel. En bieffekt av detta är att samhället domineras av lögner. Vilken lögn, om någon, som är den centrala, den Stora Lögnen, är en intressant frågeställning.

Antilekten

Häromdagen bekantade vi oss med hur politisk korrekthet och framväxande ”woke” totalitarism utgör misshandel av språket. Oavsett om vi med Molyneux talar om ”the art of the argument” eller om vi rör oss i en habermasiansk frankfurttradition och hellre använder oss av termen ”kommunikativt handlande” är det tydligt att woke budskap representerar en väsensskild logik.

Adoptionskritikerna

Den svenska adoptionspolitiken är ett område man som svensk sällan reflekterar kring, den framstår som en naturlig del av sakernas tillstånd. Man missar då att den varit ovanligt omfattande jämfört med andra länder och haft en koppling till den svenska ideologin.

Öppet brev till SD och AfS

Den omfattande migrationen från länder i tredje världen till Sverige och övriga Europa är inte bara ett allvarligt politisk problem utan en ödesfråga. Det handlar bokstavligen om vårt folks och vår kulturs över­levnad.

Fyra nivåer av PK

Det samtida Västerlandet antar ständigt mer totalitära drag, om man nu inte tror att det beror på slumpen eller fenomenens ovedersägliga sanningshalt att i princip inga politiker och andra kändisar sticker ut näsan under inledningsskedet av exempelvis BLM. Resultatet är detsamma som man förväntar sig i ett totalitärt system

Jareer och jileec

Den politiskt korrekta världsbilden, oavsett om den sedan benämns woke, vänsterliberal, ”kulturmarxistisk” eller något annat, förutsätter ett tillstånd av historisk analfabetism där verkliga historiekunskaper ersatts av Hollywoodfilmer och de känslor dessa väckt.

Liberala fördomar

En konsekvens av den vänsterliberala hegemonin är underskottet av forskning om vänsterliberaler, oavsett om det sedan gäller psykologi, ideologi, realpolitik eller rentav dialektiken mellan alla dessa. Det ”forskas” flitigt om ”högerextremister”, ”populister” och andra, men hegemonin betraktas sin föränderlighet till trots som det ständiga, oproblematiska normaltillståndet.

Brevet från lord Chandos

Allt som varit fast förflyktigas, allt mer av det som varit självklarheter blir samtidigt föremål för politik och manipulation. Ett exempel på detta är brytningen mellan tradition och politik, representerad av bland annat Machiavelli, ett annat är den tendens i riktning mot biopolitik som Foucault beskrev.

Fransk arkipelagisering

Ett givande tema hos flera av de mer samtida samhällsteoretikerna är att gamla modeller för att förstå kultur och politik är överspelade och måste ersättas av nya.

David Graeber – Skuld

På första maj brukar vi bekanta oss med olika intressanta vänstertänkare, från Karl Marx och den orientaliska despotismen till rådssocialisterna. En annan givande bekantskap, aningen mer samtida än Marx och Wolffheim, är David Graeber.

Sigmund

Völsungasagan är en av mina favoriter i den rika skatt av myter och berättelser våra förfäder lämnat över till oss att vårda och fortsätta berätta. Detta inte minst då den innehåller flera indo-europeiska inslag och en högst nordisk livssyn

White Boy Summer

Ibland kan man hitta intressanta ledtrådar till samtiden i det banala såväl som det rent infantila. Ett bra exempel på detta är kontroversen som uppstått kring Tom Hanks son Chet.

Grupp-IQ

Diskussionen om mänsklig intelligens och IQ förs huvudsakligen ur ett individuellt perspektiv. Det är individer som har intelligens, det är individer som har en viss IQ, högre eller lägre, över eller under ge­nomsnittet hos populationen.

Jouvenel mot liberalerna

Bertrand de Jouvenel des Ursins (1903-1987) var en av 1900-talets mest givande tänkare, värdefull för både traditionell höger, frihetliga socialister och klassiska liberaler inte minst genom sin historiska skildring i On Power av hur det kalla monster han gav namnet Minotauren flyttat fram sina positioner. Minotauren var, och är, Makten

Lästips: Kunskap om folkutbytet, motstånd mot folkutbytet

Intressant är att det tycks finnas en koppling mellan kunskap om folkutbytet och förändrade attityder till den egna gruppens intressen. I studien Feeling Threatened About the Future: Whites’ Emotional Reactions to Anticipated Ethnic Demographic Changes undersökte H. Robert Outten, Michael T. Schmitt, Daniel A. Miller och Amber L. Garcia hur vita amerikaner och vita kanadensare reagerade efter att de tagit del av information om den annalkande minoritetsstatusen.

LaFond och den amerikanska lögnen

James LaFond är en av samtidens mer givande amerikanska författare. Han har många strängar på sin lyra, från löneslav, kampsportare och psykogeograf till initierad kännare av Robert E Howard och författare av både historiska studier och skönlitteratur.

Den vänsterauktoritära personligheten

LWA har större tilltro till vetenskapen än RWA, men något paradoxalt är de samtidigt mer negativa till yttrandefrihet. De tycks också drivas av mer fientliga känslor gentemot meningsmotståndare, med en mer positiv inställning till politiskt våld, moralisk frånkoppling (”moral disengagement”) och skadeglädje (”partisan schadenfreude”).

En regel för ingruppen, en annan för utgruppen

Den hegemona ideologin och praktiken kring rasrelationer är ett mysterium präglat av självmotsägelser och paradoxer, så även de vita liberaler som upprätthåller dem. Det är ett skadligt mysterium, ostört leder det oss till oåterkallelig undergång, men det är också ett mysterium som hos tänkande människor bör väcka nyfikenhet och försök att finna den nyckel som förklarar fenomenets många självmotsägelser.

Motsättningar i regnbågsalliansen – aboriginalitet

Man kan då notera att urfolksbegreppet tillämpas selektivt, vita människor är per definition aldrig Indigenous. Vi har ett samhälle som på samma gång godkänner raslagar och säger sig vara mot rasism, ett samhälle som på samma gång godkänner och fördömer exkludering. Mönstret bakom denna till synes paradoxala situation är att det godkänns som kan antas vara till maximal skada för vita människor.

Iransk Leviatan

I samband med det iranska nyåret kan det vara av intresse att bekanta sig närmare med våra indo-europeiska släktingar i österled. En givande utgångspunkt är då Iranian Leviathan av Jason Reza Jorjani. Jorjani har en gedigen akademisk bakgrund, bland annat inom filosofi, iransk historia och komparativ religion.

Intersektionella inkommensurabiliteter

Häromdagen gick Miljöpartiet ut med att ”det finns ett tredje kön”. Det är i många sammanhang ett hatbrott att invända att det bara finns två kön, så det avstår vi naturligtvis från.

Lästips: Europeiska ögon

En sida jag besöker regelbundet är Evo and Proud, antropologen Peter Frosts blogg. Frost är, som namnet på bloggen antyder, intresserad av mänsklighetens evolution. Han skriver om allt från svårigheterna att få japaner att överhuvudtaget förstå konceptet assimilering till efterfrågan på vita slavinnor historiskt.