Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Det behövs en riktig höger — inte ett alternativ

Framförallt behövs en seriös idédebatt som fokuserar på ämnen som är relevanta och tidsenliga. Jan Olof Bengtsson publicerade häromveckan en kort recension av alternativhögern, det vill säga den samlingsbeteckning som användes på den breda nationalistiska och populistiska utomparlamentariska höger som växte fram och hade sina glansdagar under Trumps första presidentvalskampanj.

Engels och frankerna

Under åren har vi gjort flera läsningar av Karl Marx från höger, bland annat hur hans resonemang kring rasskillnader och germanskt produktionssätt för tankarna till Duchesnes teori om Västerlandets indo-europeiska rötter.

Radikalnationalistisk mångkulturkritik

Jonas Nilssons nya dokumentär med Karl-Olov Arnstberg, Jan Tullberg och Ingrid Carlqvist om hur Sverige blev en mångkultur är, med undantag för några detaljer, en professionell produkt, och den innehåller mycket kritik som utan tvekan är sakligt viktig.

”Allt består som det är”

Detta innebär att det inte sällan finns en avgrund mellan människor som strävar efter stringens i sina resonemang å ena sidan och människor som låtsas göra det å den andra. Det innebär att logiska argument inte alltid biter på politiskt korrekta, deras förmenta argument är ofta efterhandskonstruktioner främst avsedda att slippa hamna i konflikt med makten. Vissa av dessa konstruktioner är verbala, andra är outtalade och inte sällan omedvetna.

”Det är deras tur nu”

Den politiska korrekthetens fundament består inte av rationella överväganden utifrån olika principer, tvärtom handlar det om associationer och känslor förmedlade genom bilder och teman i kulturindustrins produktioner.

Tvärtänkarna

Socialt och kulturellt påskyndades rörelsen i riktning mot ett ”samhälle” av konsumenter som sitter ensamma i sina hem och beställer varor, ”nyheter”, exotisk mat och distraktioner från Facebook, Amazon, Pornhub och andra förvuxna monopolister med statliga kontakter.

Sprickor i Muren

Åsiktskorridoren befinner sig i ständig förändring. Gårdagens pseudovetenskapliga tabu är inte sällan dagsens sanning, något vi bland annat sett vad gäller vårt släktskap med neanderthalarna.

Lästips: Diego Fusaro

Robert Steuckers är ett av den europeiska högerns mest givande namn, med ett förflutet i den nya högern är han en värdefull bekantskap oavsett om man är intresserad av geopolitik, idéhistoria, kulturkritik eller samtida politik.

Lästips: Neo-Germania

En nordisk renässans förblir flack om den inte innebär att den arketyp som idag oftast är känd som Oden återupptäcks.

Rhenmarxism

1848 skakades flera europeiska länder av revolutioner, en händelserik period som bland annat getts namnet folkens vår. Det var också en intensiv tid för två blivande marxist-leninistiska husgudar vid namn Marx och Engels. De båda rapporterade, analyserade och försökte påverka händelserna i tidskriften Neue Rheinische Zeitung.

En värld av ting

Det moderna samhället fylls av varor, bilder och roller, till den punkt där dessa varor, bilder och roller framstår som det verkliga och det egna livet är overkligt.

Trevligheten

Detta kaninhål hoppar man för övrigt ner i på egen risk, det är inte omöjligt att den som funderar för mycket på saken aldrig mer kan konsumera konstruerad trevnad utan en tilltagande känsla av äckel. När man blivit varse allt det som inte kan sägas är det svårt att ta det som sägs på fullt allvar.

Glenn Greenwald och den amerikanska statskuppen

Något som slår en när man följer amerikansk politik är att ”vänstern” och ”högern” i flera frågor bytt sida. Det gäller inte minst synen på ”djupstaten” i form av FBI och andra hemlighetsfulla bokstavsorganisationer, det gäller i växande grad även inställningen till storkapital och företag som Google och Facebook.

Lästips: Sailer och Sydafrika

Oroligheterna i Sydafrika under början av juli varade i mer än en vecka och krävde över 300 människoliv. Plundring, våldsamma konfrontationer och massdemonstrationer tycktes drabba landet lika oväntat som en blixt från en klar himmel.

Ghazalegate

I dagarna har polisen, twittraren och kändisen Nadim Ghazale hamnat i hetluften, detta efter att han som sommarpratare gjort gällande att ”är du vit, svensk, straight och man? Då är du redan inkvoterad. Grattis! Du fick den enklaste vägen.”

Xavier Naidoo och NWO

Prekära bryderier drabbar ett lokalt etablissemang när en av landets mest hyllade artister vänder sig mot flera av inslagen i den hegemona ideologin. En svårhanterlig faktor om artisten ifråga dessutom är rasifierad, en förmildrande om det rör sig om konspirationsteorier med begränsad koppling till partipolitisk opposition och begränsat folkligt stöd.

Nova Arminius – In the lack of god

Metal är på många sätt folkmusik för européer. Det blir inte minst uppenbart om man jämför med mycket av det som idag produceras och distribueras av kulturindustrin, ”we now have the misfortune of living in a vulgar and blatant age” som Cyril Scott uttryckte det.

”Att nämna det är att hata det”

När man försöker kartlägga den hegemona ideologin, inklusive dess omedvetna och mytiska aspekter, blir man snart varse att delar av terrängen utforskas på egen risk.

Belastningsdiskursen

Nyligen gick moderaternas partiledare Ulf Kristersson ut med att han såg invandringen som en belastning, ”både när det gäller kriminalitet, hedersproblematik, sociala problem och trångboddhet”. Detta efter att för mindre än ett halvår sedan ha kritiserat Jimmie Åkesson när denne sagt i princip samma sak

Den nya polisfrågan

Efter att en 33-årig polis och familjefar mördats i Göteborg har många människor reagerat med både sorg och vrede. Mordet sätter många negativa förändringar och decennier av vanstyre på sin spets, i ett land med en fungerande politik är det högst troligt att han fortfarande hade varit i livet.

Evola och maktens metafysik

Den italienska traditionalisten Julius Evola (1898-1974) är en av den moderna erans mest givande gestalter. Han lämnade efter sig ett flertal böcker och artiklar, alltid karaktäristiskt glasklara och lärda, om allt från bergsbestigning och magi till buddhism och kärlekens metafysik.

Fyra nivåer av Trollmyr

Det offentliga samtalet framstår allt mindre som samtal och allt mer som hårt regisserad teater eller lajvrollspel. En bieffekt av detta är att samhället domineras av lögner. Vilken lögn, om någon, som är den centrala, den Stora Lögnen, är en intressant frågeställning.

Antilekten

Häromdagen bekantade vi oss med hur politisk korrekthet och framväxande ”woke” totalitarism utgör misshandel av språket. Oavsett om vi med Molyneux talar om ”the art of the argument” eller om vi rör oss i en habermasiansk frankfurttradition och hellre använder oss av termen ”kommunikativt handlande” är det tydligt att woke budskap representerar en väsensskild logik.

Adoptionskritikerna

Den svenska adoptionspolitiken är ett område man som svensk sällan reflekterar kring, den framstår som en naturlig del av sakernas tillstånd. Man missar då att den varit ovanligt omfattande jämfört med andra länder och haft en koppling till den svenska ideologin.

Öppet brev till SD och AfS

Den omfattande migrationen från länder i tredje världen till Sverige och övriga Europa är inte bara ett allvarligt politisk problem utan en ödesfråga. Det handlar bokstavligen om vårt folks och vår kulturs över­levnad.

Fyra nivåer av PK

Det samtida Västerlandet antar ständigt mer totalitära drag, om man nu inte tror att det beror på slumpen eller fenomenens ovedersägliga sanningshalt att i princip inga politiker och andra kändisar sticker ut näsan under inledningsskedet av exempelvis BLM. Resultatet är detsamma som man förväntar sig i ett totalitärt system

Jareer och jileec

Den politiskt korrekta världsbilden, oavsett om den sedan benämns woke, vänsterliberal, ”kulturmarxistisk” eller något annat, förutsätter ett tillstånd av historisk analfabetism där verkliga historiekunskaper ersatts av Hollywoodfilmer och de känslor dessa väckt.

Liberala fördomar

En konsekvens av den vänsterliberala hegemonin är underskottet av forskning om vänsterliberaler, oavsett om det sedan gäller psykologi, ideologi, realpolitik eller rentav dialektiken mellan alla dessa. Det ”forskas” flitigt om ”högerextremister”, ”populister” och andra, men hegemonin betraktas sin föränderlighet till trots som det ständiga, oproblematiska normaltillståndet.

Brevet från lord Chandos

Allt som varit fast förflyktigas, allt mer av det som varit självklarheter blir samtidigt föremål för politik och manipulation. Ett exempel på detta är brytningen mellan tradition och politik, representerad av bland annat Machiavelli, ett annat är den tendens i riktning mot biopolitik som Foucault beskrev.

Fransk arkipelagisering

Ett givande tema hos flera av de mer samtida samhällsteoretikerna är att gamla modeller för att förstå kultur och politik är överspelade och måste ersättas av nya.