Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Jan-Olof Sandgren: Vi förbereds för ett nytt Fattigsverige

Den asketism som blev trendig på 2000-talet drivs mera av ångest och är på ett helt annat sätt initierad uppifrån. Sällan har det lagts ner så mycket mediala och politiska resurser på att lansera en ”gräsrotsrörelse” med det övergripande målet: ”Vi vill bli fattigare”. Och detta i ett läge när Sveriges ekonomi går som en Tesla?

Patrik Engellau: En trevande sammanfattning

Mitt budskap, om jag låter det koka och koka tills det reducerats till sin essens, är ungefär att vårt samhälle styrs av en stat som är besatt av ett härskande skikt vars mål är att maximera statens omsättning (och därmed de summor skiktet kontrollerar) och vars affärsidé är att år för år ta mer makt över medborgarnas liv.

Patrik Engellau: Begreppsinflation

Men jag vill att de människor som jag till nöds måste träffa – eftersom samhället består av en massa för varandra okända människor som av omständigheterna tvingas stöta mot varandra och skapa en gemensamt dräglig tillvaro – ska känna ungefär samma om inte kärlek så i varje fall respekt för mitt land, mitt ursprung.

Patrik Engellau: Vad är demokrati och mänskliga rättigheter?

Det här är inget teoretiskt, barnsligt och påhittat exempel på konflikter som inte finns i verkligheten. Det här är verkligheten här och nu. Frågan är om vi ska följa demokratin eller den utvidgning av de mänskliga rättigheterna som någon hittade på till FN-deklarationen år 1948 och som sedermera har vidareutvecklats och normalt har inkorporerats i svensk lag, se exempelvis barnkonventionen.

Ny podd: Värderingar före värdegrunden

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 18/6) pratar Eddie (Mohamed Omar) med Jan-Olof Sandgren som är skribent här på Det Goda Samhället. Vad hade svenskarna för värderingar innan vi fick den politiskt korrekta Värdegrunden?

Patrik Engellau: Hur heliga är de heliga skrifterna?

Men hur är det då med oss själva, med alla oss rationella, moderna och sekulära människor? Hur förhåller vi oss till våra heliga texter? Vadå, heliga texter? Vi har väl inga heliga texter? Jo, det har vi. Den kanske heligaste av alla är FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. När förklaringen fyllde 60 år skrev dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon så här:

Patrik Engellau: Våga vara pessimist

I normalsvensk hybris ingår föreställningen att alla problem kan lösas. När jag för några år sedan misslyckades med att lyfta den svenska skolan ur dess hopplösa misär greps jag av en för en normalsvensk ovanlig ruelse.

Patrik Engellau: Tolkar för invandrare

Den offentliga sektorns årliga kostnader för de 5 – 6 000 tolkar som finns i landet uppskattas till minst två miljarder kronor (och då ingår inte kostnader för ”förvaltningens interna administration” och en del annat).

Mohamed Omar: Mediernas hjälte hyllade bin Ladin

År 2011 skapades ett narrativ inom mainstreammedia: ”arabiska våren-narrativet”. Det gick ut på att massorna i arabvärlden längtade efter ”frihet” och ”demokrati”, men hölls tillbaka av onda diktatorer. Vi som hade kunskap om islam och arabvärlden, visste förstås att det var humbug.

Patrik Engellau: Oikofobins ursprung

Xenofobi är att hata och förakta främmande människor och kulturer. Oikofobi är motsatsen: att hata och förakta sina landsmän och den egna kulturen. Oikofobin är utbredd i Sverige. Jag har sett den växa fram så jag kan ge besked om frun så vill, ty jag var med.

Bitte Assarmo: När de sista tanterna och farbröderna är borta

När tanterna och farbröderna försvinner så försvinner också så mycket som tillhör vår kultur och som egentligen borde bevaras. Ett slags innerlig moral, sträng och strikt ibland men alltid godhjärtad. Och jag funderar på hur det ska bli när de sista tanterna och farbröderna är borta. Vi är nästan där och jag bävar.

Jan-Olof Sandgren: Till konspirationsteoretikernas försvar

Det finns idag ett häpnadsväckande utbud av konspirationsteorier samtidigt som det anses lite skamligt att tro på dem. Ungefär som att tro på Tomten, eller värre. Det är betydligt tryggare att utgå från att världen fungerar som vi tror att den alltid har gjort, för att i efterhand kunna säga: ”Vi har varit naiva”.

Patrik Engellau: Bonusmaterial 3, om våldtäktsexplosionen

Ett faktum som väckt uppmärksamhet inte minst bland en del kommentatorer på denna blogg är att det av den av Det Goda Samhället nyligen presenterade studien om invandring och brottslighet framgår att överrisken för våldtäkt hos folk med utländsk bakgrund sjunkit mellan perioden 2002 – 2006 och perioden 2013 – 2017. Några verkar tro att detta skulle betyda att våldtäkterna skulle ha blivit färre.