Attraktiva arbetsgivare behöver inte göra reklam för sina jobb


En attraktiv arbetsgivare ska inte behöva göra reklam för sina jobb. Det räcker att utlysa dem, så står arbetssökande på kö. Av någon anledning lägger dock Försvarsmakten miljontals kronor varje år på att göra reklam för sina jobb. I många underbetalda professioner älskar ofta de anställda sina jobb, trots låg lön och en arbetsgivare som brister på många punkter. Dit hör t ex Försvarsmakten eller Polismyndigheten. Skillnaden är den att polis är ändå så attraktivt, att aspiranter står på kö för att komma in på Polishögskolan.

+ There are no comments

Add yours