Att vårda det sällsynta


Det väl beprövade är ännu möjligt. Tankar, idéer och praktiker som är traditionella, det vill säga väl beprövade, värda att vårda och föra vidare. Att de ännu är möjliga innebär att dessa tankar, idéer och praktiker har varit och är av godo och har gynnat oss. Att det ännu är möjligt pekar också på ett hopp. Samtidigt finns en gräns för när det inte längre är möjligt.