Att tro på staten är att misstro mänskligheten


Vill du göra någonting gott för världen? Bra! Det finns två huvudsakliga metoder: du kan engagera dig i vinstdrivande eller ideell verksamhet. Du riskerar naturligtvis att misslyckas med din satsning. Som entreprenör eller ideell aktivist är det omöjligt att undvika risk, såvida du inte med våld eller hot om våld tvingar människor att stödja det du brinner för. Den fria marknaden diskriminerar mot allting som inte är en förbättring. Många som försöker kommer misslyckas, och det är ingenting konstigt med det.

+ There are no comments

Add yours