Att ta från de rika och ge åt kommunpamparna


Konsert- och kongresskomplexet Malmö Live, som skulle kosta 200 miljoner kronor, blåstes upp till 1,3 miljarder. Nu står det fulmodernistiska byggnadskomplexet och förgyller centrala Malmö. Samtidigt har staden stora problem med kriminalitet, segregation och människor som sitter fast i bidrag.