Att söndra en civilisation


Historien visar att människan har en olustig tendens att vilja riva ned det hon har byggt upp, att hoppa utför det berg hon ägnat stor möda och tid åt att bestiga.

+ There are no comments

Add yours