Att leva eller överleva


Nyligen satte jag tänderna i en tämligen obskyr liten bok med titeln Where Are We Now: The Epidemic as Politics1 skriven av den italienska filosofen Giorgio Agamben.