Att förstå staten


Staten är ett våldmonopol som utövas på en region över tid. Staten kan därtill ha stora ideologiska visioner om människa, familj och samhälle, men dess makt sträcker sig endast så långt som människor aktivt väljer att foga sig och delta i dess verksamheter. I den mån individer helt enkelt ignorerar eller inte känner till statens påfund och statens egna ämbetsmän inte orkar eller har andra, viktigare, saker för sig så kan människor lämnas ifred med sina liv och seder.

+ There are no comments

Add yours