Att bryta sin indoktrinering


I din tankevärld just nu finns en ohygglig mängd gallimatias som planterats där av din kultur.