Att återkoppla till det självklart naturliga


Den värld och tid vi lever i tenderar ofta att bli sinnebilden för hur det alltid har varit. Eller rättare sagt; hur människor alltid har tänkt. Ingen kan med hedern i behåll påstå att det materiellt såg likadant ut för hundra år sedan, men väl att det som idag är norm alltid har varit det. Och att vi, samtidigt, är klokare och smartare idag jämfört med för ett hundra eller fem hundra år sedan.