Asylkrisen: Vad händer med regeringsfrågan?


Det är uppenbart att min analys var korrekt och att (mp) gick med bara gick med på den nya asylpolitiken för att få behålla makten. Partiet utsätts nu för mycket hårt press, och frågan är om regeringssamarbetet kommer hålla. Nedan får ni möjlighet att svara vad ni tror respektive vill ska hända av några realistiska alternativ.

+ There are no comments

Add yours