Åsa Romson omyndigförklarad av Löfven och socialdemokraterna


Åsa Romsons titulering som vice statsminister är bara en titel och saknar helt betydelse har Dagens Nyheter nu rotat fram. Om Löfven faller ifrån eller blir indisponibel kommer istället en annan socialdemokrat omedelbart ta över rodret. Socialdemokraterna har helt enkelt omyndigförklarat Åsa Romson. Socialdemokratin och Löfven är alltså inte helt tappade bakom en vagn.

+ There are no comments

Add yours