Arlanda och de skyddsbehövande


Efter min artikel om att dra in flyktingstatus för asylsökande som fått uppehållstillstånd och påstått sig behöva fly från sina hemländer hörde flera personer av sig. Bland annat en flygplatsanställd som arbetar med incheckning som jag intervjuat men anonymiserat.