Årets nobelpristagare


Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne tillfaller den brittisk-amerikanske Princetonekonomen Angus Deaton, som med kommitténs ord har fördjupat våra kunskaper om olika aspekter av konsumtion. Hans forskning berör frågor av central betydelse för människors välfärd, inte minst i fattiga länder. Den har haft stort inflytande såväl på praktisk politik som inom vetenskapssamhället. Genom att betona länkarna mellan enskilda individers beteende på mikronivå och viktiga utfall på makronivå har Deaton bidragit till att stöpa om modern mikroekonomi, makroekonomi och utvecklingsekonomi.

+ There are no comments

Add yours