Arbetsutbud, demografi och budgetbalans


Är det en slump att Japans ekonomi kraschade ungefär samtidigt som landets befolkningstillväxt. Och är det något liknande som händer i Kina? Visserligen befinner sig Kina på en betydligt lägre utvecklingsnivå än Japan på 80-talet, men det är ändå intressant att fundera över samband av detta slag.

+ There are no comments

Add yours