Arbetsförmedlingen bara lyder


I samband med att slutförvaringen för långtidsarbetslösa, Fas 3, nu ska skrotas och ersättas med något likadant med ett annat namn, som t ex det tidigare aktivitetsgarantin, så höjs röster om att Arbetsförmedlingen borde läggas ner. Det är svårt att säga emot, och ett kraftfullt argument i den debatten är sociologiforskaren Roland Paulsens bok Vi bara lyder. “När en arbetslös går till Arbetsförmedlingen är det således inte främst för att erhålla dess tjänster. Det den inskrivne möter på ett arbetsförmedlingskontor är något helt annat: myndighetsutövning.” – Roland Paulsen.

+ There are no comments

Add yours