“Arbete, frihet och ansvar” borde vara en borgerlig paroll


I det gamla Sverige visste människor att resurserna måste skapas innan de kan förbrukas, att den som vill äta måste arbeta först. Att det råder nya tider visar upprördheten kring budskapet “Kommer du till Danmark, ska du arbeta” som figurerar på de danska Socialdemokraternas affischer. Vari ligger upprördheten kan man undra – är kritikerna av uppfattningen att människor som kommer till ett nytt land inte ska arbeta och därmed i förlängningen försörjas av det allmänna?

+ There are no comments

Add yours