Arbetare och kapital, återigen


Alla jobb är inte lika. Sveriges enda läsbara socialdemokrat har på ledarsidorna.se skrivit en artikel som går igenom de förändringar svensk arbetsmarknad står inför. Huvuddelen av artikeln går igenom kunskapsläget hos de flyktingar som nu kommer hit (överlag många lågutbildade/outbildade), vilket inte är något som en uppmärksam läsare torde förvånas över. Det som är mer intressant är slutsatserna gällande framtiden för arbetsmarknaden. Jag rörde vid dessa förändringar häromdagen i min artikel om socialstatens haveri.

+ There are no comments

Add yours