Är vänstern stendöd eller bara förlamad?


Vänsterpolitiken syftade ursprungligen till att hjälpa ett stort antal människor som befann sig i kris. Det handlade om fattiga och outbildade arbetare, som hade svårt att hävda sina rättigheter på en arbetsmarknad där det fanns massor med outbildad arbetskraft från landsbygden, som var villiga att ta nästan vilket slags jobb som helst.

+ There are no comments

Add yours