Är Sverigedemokraterna största parti?


Metro publicerade i morse en mätning från Yougov som visar att Sverigedemokraterna är det största riksdagspartiet. Mätningen har gjorts med hjälp av en självrekyterad panel – en metod som döms ut av somliga, medan andra tror att mätningen speglar en pågående trend. Nu är det julafton för statistiker som jag själv. Vad säger den här mätningen, om något? Låt mig först konstatera att ingen opinionsmätning i dag är fri från bias, systematiska skevheter i urvalet.

+ There are no comments

Add yours