Är storbankerna större än Sverige?


I regel kan man utgå från att de resonemang som verkar vara absurda också är det. Om denna tumregel är särskilt användbar inom den ekonomiska vetenskapen så beror det på ämnets politiska och ideologiska laddning, vilket illustreras av en slarvig artikel om de svenska bankerna i ETC…

+ There are no comments

Add yours