Är Johan Ehrenberg smygliberal?


Johan Ehrenberg skriver i dag en kolumn som jag i stora delar kan instämma i. Han tar upp viktiga frågor, som tillgången till infrastruktur och insyn i strukturer som påverkar oss alla. Och jag inser att – om detta är socialism – så är jag lite socialist. Men är det socialism? Tror snarare att problemet är att många borgerliga debattörer försvarar sådant som inte har med marknaden att göra.

+ There are no comments

Add yours